Göte B Andersson

Födelsedatum:1933-04-07
Dödsdatum:1999-12-01
Gravsatt:1999-12-27
Ort:Å Förs Skriven
Gravnummer:DN 11 9

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby