Gunhilda F. Lundin Sandberg

Fru | S Åsums Förs.

1878-03-30 Födelsedatum
1972-06-05 Dödsdatum

Gravsatt: 1972-06-10

DN 11 6

Dalby Nya Kyrkogård

Dalby församling

Sverige, Skåne

Dalby församling

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Gravsatta inom samma gravplats