Klara F Wendt Nilsson

Fru | Dalby 37:12

1908-03-17 Födelsedatum
1950-09-06 Dödsdatum

Gravsatt: 1950-09-13

DN 11 11

Dalby Nya Kyrkogård

Dalby församling

Sverige, Skåne

Dalby församling

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Gravsatta inom samma gravplats