N Börje Andersson

Födelsedatum:1930-09-10
Dödsdatum:2002-11-27
Gravsatt:2002-02-07
Ort:Dalby
Gravnummer:DN 11 12

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby