Nils Henning Nilsson

Stenkrossarbetare | Dalby 24:34

1902-01-02 Födelsedatum
1983-10-14 Dödsdatum

Gravsatt: 1984-01-13

DN 11 21

Dalby Nya Kyrkogård

Dalby församling

Sverige, Skåne

Dalby församling

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Gravsatta inom samma gravplats