Sonja Birgit Nilsson

Dalby

1934-03-08 Födelsedatum
2008-12-28 Dödsdatum

Gravsatt: 2009-03-06

DN 11 20

Dalby Nya Kyrkogård

Dalby församling

Sverige, Skåne

Dalby församling

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Gravsatta inom samma gravplats