Johanna Andersson

Födelsedatum:1859-09-27
Dödsdatum:1944-07-08
Gravsatt:1944-07-13
Ort:Dalby 31
Gravnummer:DN 12 7

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby