Maria Andersson

Födelsedatum:1871-01-29
Dödsdatum:1941-03-20
Gravsatt:1941-03-24
Ort:Dalby 37
Gravnummer:DN 12 6

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby