Nils Hansson

Födelsedatum:1862-08-18
Dödsdatum:1953-03-07
Gravsatt:1953-03-15
Ort:Dalby 26:3
Gravnummer:DN 12 12

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby