Anna Frank

Födelsedatum:1902-11-22
Dödsdatum:1985-11-30
Gravsatt:1985-12-12
Ort:Å Församlingen Skriven
Gravnummer:DN 13 22a

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby