Johan Andersson

Födelsedatum:1877-08-07
Dödsdatum:1950-03-17
Gravsatt:1950-03-25
Ort:Sjöstorp 5
Gravnummer:DN 13 9

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby