Knut Lundberg

Stenkrossarbetare | Dalby 24:34

1894-12-10 Födelsedatum
1973-02-27 Dödsdatum

Gravsatt: 1973-03-03

DN 13 20

Dalby Nya Kyrkogård

Dalby församling

Sverige, Skåne

Dalby församling

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Gravsatta inom samma gravplats