Anton Emil Andersson

Födelsedatum:1897-09-19
Dödsdatum:1975-10-25
Gravsatt:1975-11-01
Ort:Dalby 37:31
Gravnummer:DN 14 38

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby