Sven Andersson

Grovarbetare | Dalby Nr 37

1845-09-15 Födelsedatum
1923-05-10 Dödsdatum

Gravsatt: 1923-05-15

DN 14 64

Dalby Nya Kyrkogård

Dalby församling

Sverige, Skåne

Dalby församling

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Gravsatta inom samma gravplats