Tage M Ekvall

Födelsedatum:1907-12-18
Dödsdatum:1969-03-31
Gravsatt:1969-04-05
Ort:Dalby 7:1
Gravnummer:DN 14 29

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby