Erika Augusta Vilhelmine Christensen

Födelsedatum:1928-09-10
Dödsdatum:2006-11-16
Gravsatt:2006-11-28
Ort:Dalby
Gravnummer:DN 15 21

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby