Georg Andersson

Födelsedatum:1918-05-28
Dödsdatum:1999-10-23
Gravsatt:1999-11-25
Ort:Sandbyv 16, Dalby
Gravnummer:DN 15 15

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby