Gertie Carlsson

Födelsedatum:1945-08-07
Dödsdatum:2004-03-10
Gravsatt:2004-03-24
Ort:Dalby
Gravnummer:DN 15 17

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby