Linnea Betty Andersson

Födelsedatum:1917-04-04
Dödsdatum:2005-12-07
Gravsatt:2006-02-28
Ort:Dalby
Gravnummer:DN 15 3

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby