Maria Pranter

Födelsedatum:1933-11-24
Dödsdatum:2019-01-24
Gravsatt:2019-03-01
Ort:Södra Sandby
Gravnummer:DN 15 14

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby