Nils Erik Robert Fondell

Födelsedatum:1911-06-13
Dödsdatum:1985-07-31
Gravsatt:1985-08-08
Ort:Dalby
Gravnummer:DN 15 1

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby