Sven Ove Einar Olsson

Födelsedatum:1939-04-26
Dödsdatum:2006-10-06
Gravsatt:2006-10-20
Ort:Dalby
Gravnummer:DN 15 22

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby