Bernt Bengtsson

Födelsedatum:1927-04-22
Dödsdatum:2002-07-30
Gravsatt:2002-08-15
Ort:Lund
Gravnummer:DN 16 6, 7

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby