Elise A-L Karlsson

Födelsedatum:1943-12-16
Dödsdatum:2002-10-17
Gravsatt:2002-11-01
Ort:Dalby
Gravnummer:DN 16 8, 9

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby