K Lennart Byskog

Dalby, Priorv 3

1927-09-08 Födelsedatum
1994-08-31 Dödsdatum

Gravsatt: 1994-09-14

DN 16 4

Dalby Nya Kyrkogård

Dalby församling

Sverige, Skåne

Dalby församling

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Gravsatta inom samma gravplats