K Lennart Byskog

Födelsedatum:1927-09-08
Dödsdatum:1994-08-31
Gravsatt:1994-09-14
Ort:Dalby, Priorv 3
Gravnummer:DN 16 4

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby