Kerstin Ella Ann-Marie Christensson

Födelsedatum:1932-09-12
Dödsdatum:2019-07-04
Gravsatt:2019-09-13
Ort:Dalby
Gravnummer:DN 17 1

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby