L Anton Andersson

Dalby

1918-05-31 Födelsedatum
1995-09-26 Dödsdatum

Gravsatt: 1995-10-06

DN 17 4

Dalby Nya Kyrkogård

Dalby församling

Sverige, Skåne

Dalby församling

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Gravsatta inom samma gravplats