L Anton Andersson

Födelsedatum:1918-05-31
Dödsdatum:1995-09-26
Gravsatt:1995-10-06
Ort:Dalby
Gravnummer:DN 17 4

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby