Ove Heinestam

Födelsedatum:1917-11-02
Dödsdatum:2000-11-11
Gravsatt:2000-12-01
Ort:Malmö
Gravnummer:DN 17 23, 24

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby