Sandberg Irén Jönsson

Födelsedatum:1951-04-24
Dödsdatum:1998-08-06
Gravsatt:1998-08-18
Ort:Dalby, N Fäladsv 10
Gravnummer:DN 17 10

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby