Gerda K Linderqvist

Födelsedatum:1897-06-28
Dödsdatum:1998-01-30
Gravsatt:1998-03-23
Ort:Dalby, Grynv 54
Gravnummer:DN 18 2

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby