Leif Sten Magnus Nilsson

Födelsedatum:1941-01-29
Dödsdatum:2006-07-04
Gravsatt:2006-10-19
Ort:Harlösa
Gravnummer:DN 18 3

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby