Tomas Larsson

Födelsedatum:1944-08-10
Dödsdatum:2002-07-29
Gravsatt:2002-09-12
Ort:Dalby
Gravnummer:DN 18 9

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby