Henry Marinus Andersen

Södra Sandby

1925-10-23 Födelsedatum
2016-10-30 Dödsdatum

Gravsatt: 2016-11-16

DN 19 1

Dalby Nya Kyrkogård

Dalby församling

Sverige, Skåne

Dalby församling

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby