Elna Andersson

Födelsedatum:1853-06-08
Dödsdatum:1926-03-03
Gravsatt:1926-03-11
Ort:Dalby 25
Område: 4
Gravnummer:DN 4 1

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby