Esbjörn Esbjörnsson

Födelsedatum:1854-01-06
Dödsdatum:1940-07-10
Gravsatt:1940-07-15
Ort:Källstorp
Område: 4
Gravnummer:DN 4 5

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby