Anna Svärd

Födelsedatum:1872-04-22
Dödsdatum:1958-09-14
Gravsatt:1958-09-20
Ort:Sjöstorp
Område: 5
Gravnummer:DN 5 3

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby