Anne-Marie Lundkvist

Födelsedatum:1900-12-19
Dödsdatum:1991-08-09
Gravsatt:1991-10-31
Ort:Dalby
Område: 5
Gravnummer:DN 5 9

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby