Betty Bengtsson

Födelsedatum:1885-02-13
Dödsdatum:1967-06-18
Gravsatt:1967-07-22
Ort:Lund
Område: 5
Gravnummer:DN 5 7

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby