Hans Fransson

Hem.ägare | Dalby 24:3

1884-08-02 Födelsedatum
1976-09-19 Dödsdatum

Gravsatt: 1976-10-01

DN 5 11

Dalby Nya Kyrkogård

Dalby församling

Sverige, Skåne

Dalby församling

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Gravsatta inom samma gravplats