Hans Jönsson

Födelsedatum:1874-02-10
Dödsdatum:1934-09-29
Gravsatt:1934-10-10
Ort:Dalby 24
Område: 5
Gravnummer:DN 5 14

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby