Hans Nilsson

Födelsedatum:1878-02-14
Dödsdatum:1946-09-20
Gravsatt:1946-09-29
Ort:Dalby
Område: 5
Gravnummer:DN 5 16a

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby