Jöns Silverberg

Födelsedatum:1859-11-28
Dödsdatum:1932-05-16
Gravsatt:1932-05-22
Ort:Dalby 30
Område: 5
Gravnummer:DN 5 12

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby