Nils Olsson

Födelsedatum:1842-08-28
Dödsdatum:1930-10-11
Gravsatt:1930-10-18
Ort:Dalby Nr 60
Område: 5
Gravnummer:DN 5 13

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby