Olof Nilsson

Födelsedatum:1887-06-10
Dödsdatum:1972-03-02
Gravsatt:1972-03-11
Ort:Dalby 31
Område: 5
Gravnummer:DN 5 16b

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby