Per Olsson

Födelsedatum:1847-07-06
Dödsdatum:1919-06-08
Gravsatt:1919-06-13
Ort:Dalby 26
Område: 5
Gravnummer:DN 5 4

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby