Jöns Henriksson

Födelsedatum:1857-03-01
Dödsdatum:1945-06-25
Gravsatt:1945-06-30
Ort:Dalby
Område: 6
Gravnummer:DN 6 6a

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby