Nils Kristersson

Födelsedatum:1854-10-11
Dödsdatum:1936-03-31
Gravsatt:1936-04-05
Ort:Dalby 6
Område: 6
Gravnummer:DN 6 3

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby