Anders Larsson

Födelsedatum:1859-09-03
Dödsdatum:1929-12-23
Gravsatt:1929-12-29
Ort:Dalby 37
Område: 7
Gravnummer:DN 7 17

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby