August Andersson Bergkvist

Födelsedatum:1879-08-21
Dödsdatum:1957-08-16
Gravsatt:1957-08-25
Ort:Dalby 30
Område: 7
Gravnummer:DN 7 2

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby