R Elisabet Strand

Änkefru | Höörs Förs.

1901-07-18 Födelsedatum
1991-01-19 Dödsdatum

Gravsatt: 1991-01-28

DN 7 9

Dalby Nya Kyrkogård

Dalby församling

Sverige, Skåne

Dalby församling

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Gravsatta inom samma gravplats